1.      GENERELT 
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Forzaitalia.dk indsamler og behandler oplysninger om dig. 
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver eller som jeg indsamler via min hjemmeside/rejseblog, www.Forzaitalia.dk (“Hjemmesiden”). 
1.3 Forzaitalia.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Forzaitalia.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 8. 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER JEG, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN 
2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler jeg automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer. 
2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at jeg kan varetage mine interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. 
2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f. 
2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med mig på Hjemmesiden, indsamler jeg de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. 
2.2.1 Formålet er, at jeg kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde min aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan jeg også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage min interesse i, at kunne forhindre svig. 
2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. 
2.3 Når du tilmelder dig til mit nyhedsbrev, bliver du bedt om at oplyse fx e-mailadresse, interesser m.m. Udover e-mailadresse vælger du selv hvilke oplysninger du vil give mig. 
2.3.1 Formålet er at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring. 
2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 
3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til transportører, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. 
3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på mine vegne. Jeg anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under min instruks og behandler data, som jeg er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med mig, og er underlagt fortrolighed om disse. Jeg har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på mine vegne. 
3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. 
3.3.1 kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 
3.3.2 kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
  
4. DINE RETTIGHEDER 
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal jeg, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 
4.2 Indsigtsretten 
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger jeg har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som jeg behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@forzaitalia.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. 
4.3 Retten til berigtigelse 
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af mig. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som jeg har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til mig, så oplysningerne kan blive korrigeret. 
4.4 Retten til sletning 
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af mig, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og jeg ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at jeg kan overholde de retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er jeg ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger. 
4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, jeg behandler om dig, ikke er korrekte. 
4.6 Retten til dataportabilitet 
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet mig, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 
4.7 Retten til indsigelse 
4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette min direkte markedsføring. 
4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som jeg foretager på grundlag af mine legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3. 
4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke 
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet mig til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte mig på info@forzaitalia.dk. 
4.9 Retten til at klage 
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over min behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. 

5. SLETNING AF PERSONDATA 
5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 5 år. 
5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til mit nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. 
5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis jeg har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at jeg kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.  

6. SIKKERHED 
6.1 Jeg har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 
6.2 Kun jeg, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre mit arbejde, har adgang til disse. 

7. BRUG AF COOKIES 
7.1En cookie er en lille datafil, som jeg gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper mig desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så jeg løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have hjemmesiden på. 

Min Hjemmeside bruger cookies. Cookies identificerer din computer eller enhed i stedet for dig som en individuel bruger og anvendes til forskellige formål.

7.2 Hvilke typer af Cookies bruger jeg?

Cookies er små stykker information, som Hjemmeside placerer på din computers harddisk, på din tablet eller på din smartphone. Bemærk, at HTML5 har introduceret internetlagring, der har egenskaber, der ligner Cookies, og at jeg derfor betragter dette som en Cookie i det følgende.

Cookies indeholder oplysninger, som Hjemmesiden bruger til at gøre kommunikationen mellem dig og din webbrowser mere effektiv. Cookies identificerer din computer eller enhed i stedet for dig som en individuel bruger.

Vi bruger sessionscookies, vedvarende cookies, HTML5 sessionStorage- og HTML5 localStorage-sessionscookies, og HTML5 sessionStorage-objekter er midlertidige og slettes, når du forlader din webbrowser. Vedvarende cookies er permanente og opbevares og forbliver på din computer, indtil de slettes. Vedvarende cookies udløber eller sletter sig selv automatisk efter en vis periode, som indstilles pr. cookie, men fornyes, hver gang du besøger Webstedet. HTML5 localStorage-objekter er permanente og forbliver på din computer, indtil de slettes.

7.3 Hvad bruger jeg Cookies til?

7.4 Jeg bruger Cookies til:

Generering af statistik

Måling af hjemmesidetrafik såsom antallet af besøg på Webstedet, hvilke domæner de besøgende kommer fra, hvilke sider de besøger på Webstedet, og i hvilke overordnede geografiske områder de besøgende er placeret.

Godkendelse samt forbedring af funktionaliteten af ​​mit Websted

Optimering af din oplevelse med Webstedet, som omfatter at huske dit brugernavn og din adgangskode, når du vender tilbage til Hjemmesiden samt at huske oplysninger om din browser og præferencer (f.eks. hvilket sprog du foretrækker).

7.5   Tredjepartscookies

Tredjepartscookies indstilles af tredjepartswebsteder – ikke min Hjemmeside. Når du besøger min Hjemmeside, kan følgende tredjepartscookies indstilles:

  • Google-cookies indstilles, når du logger ind på min Hjemmeside med Google
  • Google AdSense-cookies indstilles, når der vises relevante målrettede annoncer på vores Websted. Nogle cookies kan indstilles som DoubleClick, som er en del af Google
  • New Relic-cookies indstilles ved overvågning og analyse af ydeevnen af ​​vores applikationer og målinger fra brugersessioner. Læs mere her
  • Hotjar localStorage indstilles til styring af, hvordan og hvornår undersøgelser vises.

7.6  Sletning af cookies

Du kan slette de cookies, der allerede er på din enhed. Du kan som regel slette cookies fra Privatlivs- eller Historik-området, der er tilgængeligt fra menuen Indstillinger eller Valgmuligheder i browseren. I de fleste browsere kan den samme menu tilgås via tastaturgenvejen Ctrl+Shift+Del eller Command+Shift+Del, hvis du bruger en Mac.

Bemærk, at hvis du ikke accepterer Cookies fra min Hjemmeside, kan du opleve en vis ulejlighed i din brug af Webstedet, og du kan være forhindret i at få adgang til nogle af dets funktioner.

7.7  Din IP-adresse, browserindstillinger og placering

Når du besøger Hjemmesiden, registrerer jeg din computers IP-adresse og browserindstillinger. IP-adressen er den numeriske adresse for den computer, der bruges til at besøge Webstedet. Browserindstillinger kan omfatte den type browser, du bruger, browsersprog og tidszone. Jeg indsamler disse oplysninger, således at jeg kan spore den computer, der anvendes, i tilfælde af misbrug eller ulovlige handlinger i forbindelse med besøg på eller brug af Webstedet. Jeg bruger også IP-adressen til at estimere din placering (på byniveau), og så jeg ved, hvilke sæt af vores Vilkår og Betingelser, der gælder for din brug af mit Websted.8. KONTAKTOPLYSNINGER 
8.1 Forzaitalia.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden. 
8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte: 


Forzaitalia.dk
Henrik Nørby Langvang

Møllestensvej 26

8940 Randers SV

E-mail: info@forzaitalia.dk 

9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN 
9.1 Såfremt jeg foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden. 
9.2 Hvis du har tilmeldt dig mit nyhedsbrev, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse. 

Persondatapolitikken er senest opdateret maj 2018 

Print Friendly, PDF & Email